Koraldybet.

 

Der, hvor ind-/udsejlingen til Kalø Vig er smallest (hvis vi tager hensyn til dybdekurverne), ligger Koraldybet - klemt inde mellem Skødshoved Flak og Skæring Strand. Koraldybet blev lige efter krigen brugt som dumpningsområde til flybomber og anden ammunition (mellem 17.000 og 40.000 tons!).

For at kunne fodre Studstrupværket med brændsel ad søvejen blev det nødvendigt at rydde en sejlrende gennem dumpningsområdet, og fra 1965 til op i 1970'erne blev først ét tysk firma, senere et andet, hyret til den ret lukrative(!) opgave i samarbejde med det danske søværn.

Et stykke tid efter, at det første tyske firma var sat fra bestillingen, rejste der sig - Grundlovsdag, den 5. juni 1969 - en 250 meter høj søjle af vand og slam fra Koraldybet, og alt i miles omkreds blev rystet af trykbølgen. Dagen efter viste dykning på stedet tonsvis af døde torsk og et krater på 25 m x 60 m i 4 meters dybde.

Hvad var sket? For at gøre en lang historie kort var en tysk dykker ("Dietrich"), som havde arbejdet for begge de tyske firmaer, blevet lovet sit indefrosne tilgodehavende udbetalt, hvis han på det fyrede firmas vegne "hævnede" sig på Midtkraft ved at sætte fut i krudtet; missionen var naturligt nok hemmelig og startede i bedste agent-stil med entring af en lille båd ved Åkrogen en tidlig morgen, placering af en ladning med urværk ...osv.

Af angst for, at "nogle ville ham til livs, fordi han vidste for meget", meldte han sig senere via en advokat til Politiet i Århus - og efter afsoning gik han under jorden i udlandet og har ikke kunnet kontaktes siden!

 

 

Et samtidigt avisfoto viser sprængningen - tilsyneladende set fra skovene syd for Århus. Afstanden mellem DSB-færgen (én af prinsesse-færgerne?) og sprængningen skal angiveligt være 8 - 9 km!